کتاب مقررات صادرات و واردات

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 شامل چه بخش‌هایی می‌باشد؟

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 شامل جدیدترین قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات کالا در کشور ایران می‌باشد و در بیست و یک قسمت (نود و هشت فصل) تعرفه گمرکی انواع کالاهای وارداتی به کشور را به شرح زیر مشخص کرده است:

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 1372/7/4

 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

فهرست بازارچه های مرزی

فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان

فهرست برخی از قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات و مصوبات مربوطه

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ‌شده

فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران

توضیح حقوق ورودی

قسمت اول: حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

   

فصل اول: حیوانات زنده

فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی

فصل سوم: ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

فصل چهارم: شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

فصل پنجم: سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

قسمت دوم: محصولات نباتی

فصل ششم: نباتات زنده و محصولات گلکاری

فصل هفتم:  سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

فصل هشتم: میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

فصل نهم:‌ قهوه، چای، ماته و ادویه

فصل دهم: غلات

فصل یازدهم: محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

فصل دوازدهم: دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

فصل سیزدهم: انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.

قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل پانزدهم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل شانزدهم: فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

فصل هفدهم: قند و شکر و شیرینی

فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده‌های آن

فصل نوزدهم: فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

فصل بیستم: فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

فصل بیست و یکم: فرآورده‌های خوراکی گوناگون

فصل بیست و دوم: نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

فصل بیست و سوم: ‌آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکی‌های آماده برای حیوانات

فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

قسمت پنجم: محصولات معدنی

فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان

فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر

فصل بیست و هفتم: سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ موادقیری؛ موم‌های معدنی

قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها

فصل بیست و نهم: محصولات شیمیایی آلی

فصل سی‌ام: محصولات دارویی

فصل سی و یکم: کودها

فصل سی و دوم: عصاره‌هــای دباغـی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مـواد رنگ‌کننده (Colouring)؛ رنگها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها

فصل سی و سوم: روغن‌هـای اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینـوئیـدها)؛ محصـولات عطرسازی یا پاکیزگـی آمــاده و فرآورده‌های آرایشی

فصل سی و چهارم: صابون، موادآلی تانسیواکتیف، فرآورده‌ها برای شست­و­شو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی، موم‌هـای آمـاده، فرآورده‌های صیقل‌دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیـری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ

فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم­ها

فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن‌ آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال

فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو

فصل سی و نهم: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

فصل چهل‌ام: کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو

قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست­های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ اشیای زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­‌استثنای اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)

فصل چهل و یکم: پوست خام (غیر از پوست­های نرم) و چرم

فصل چهل و دوم: اشیای ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)

فصل چهل و سوم: پوست‌های نرم طبیعی و پوست‌های نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آن‌ها

قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

فصل چهل و چهارم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب

فصل چهل و پنجم: چوب‌پنبه و اشیای ساخته‌شده از چوب‌پنبه

فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)؛ کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها

فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)

فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیای ساخته‌شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا

فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست‌نوشته‌ها، تایپ شده‌ها و نقشه‌ها

قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

فصل پنجاه‌ام: ابریشم

فصل پنجاه و یکم: پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم

فصل پنجاه و دوم: پنبه

فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی

فصل پنجاه و چهارم: ر شته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made)

فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره

فصل پنجاه و ششم: اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها

فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی

فصل پنجاه و هشتم: پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات دیوارکوبی (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندی (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی (Embroidery)

فصل پنجاه و نهم: پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیای نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی

فصل شصت‌ام: پارچه‌های کشباف یا قلاب باف

فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف

فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف

فصل شصت و سوم: سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیای نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی

قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزای آنها؛ پر آماده و اشیای ساخته شده از پر؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیا از موی انسان

فصل شصت و چهارم: کفش، گتر و اشیای همانند، اجزای این اشیا

فصل شصت و پنجم: کلاه و اجزای کلاه

فصل شصت و ششم: چتر بارانی، چتر‌ آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق، تازیانه و اجزای آنها

فصل شصت و هفتم: پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته‌شده از پر یا از پر نرم؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیای ساخته شده از موی انسان

قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

فصل شصت و هشتم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos) میکا یا از مواد همانند

فصل شصت و نهم: محصولات سرامیکی

فصل هفتادم: شیشه و مصنوعات شیشه‌ای

قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی (فانتزی)؛ سکه

فصل هفتاد و یکم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی؛ سکه

قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها

فصل هفتاد و دوم: چدن، آهن و فولاد

فصل هفتاد و سوم: مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد

فصل هفتاد و چهارم: مس و مصنوعات از مس

فصل هفتاد و پنجم: نیکل و مصنوعات از نیکل

فصل هفتاد و ششم: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

فصل هفتاد و هفتم: (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ‌شده در نظرگرفته‌شده)

فصل هفتاد و هشتم: سرب و مصنوعات از سرب

فصل هفتاد و نهم: روی و مصنوعات از روی

فصل هشتادم: قلع و مصنوعات از قلع

فصل هشتاد و یکم: سایر فلزات معمولی؛ سرمت‌ها؛ مصنوعات از این مواد

فصل هشتاد و دوم: ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی

فصل هشتاد و سوم: مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

قسمت شانزدهم: ماشین‌‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

فصل هشتاد و چهارم: رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها

فصل هشتاد و پنجم: ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاءو قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

فصل هشتاد و ششم: لوکوموتیوهای راه‌آهن یا تراموای نواقل روی خط راه‌آهن و اجزاء و قطعـات آنها؛ ملحقات و مهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت‌دادن مکانیکی ترافیک (از جمله الکترومکانیکی) از هر نوع

فصل هشتاد و هفتم: وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل هشتاد و هشتم: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها

فصل هشتاد و نهم: کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورها

قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینما توگرافی،‌ سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نود:‌ آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نود و‌ یکم: اشیای صنعت‌ ساعت‌سازی (Clocks and watches and parts thereof)

فصل نود و دوم: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات

قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نود و سوم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون

فصل نود و چهارم: مبل؛ مبل‌های طبی ـ‌ جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته‌ نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغ‌های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیای همانند؛ ساختمان‌های پیش‌ساخته

فصل نود و پنجم: بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نود و ششم: مصنوعات گوناگون

قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه

فصل نود و هفتم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه

فصل نود و هشتم: قطعات منفصله  ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CBU

ضمائم کتاب مقررات صادرات و واردات 1401

ضمیمه شماره 1: مواد شیمیایی جداول کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی

ضمیمه شماره 2: مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون

ضمیمه شماره 3: مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین‌الملل

ضمیمه شماره 4: مواد شیمیایی‌ مشمول‌ آیین‌ کار اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ (کنوانسیون روتردام)

ضمیمه شماره 5: مقررات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری

ضمیمه شماره 6: فهرست مواد و داروهای تحت‌کنترل تحت‌ مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)

ضمیمه شماره 7: توضیح در خصوص ستون، کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی

ضمیمه شماره 8: کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کدینگ (HS)در ب

مطالب مرتبط

مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات در مورد تعرفه های گمرکی در تمامی بخش های کالایی که فهرست می شوند را ارائه می کند و هر سال با تصمیمات دولت بروزرسانی می شود.

ادامه مطلب »
ترخیص کالا از بندرعباس با شرکت دیباترخیص به صورت حرفه ای

ترخیص کالا از بندرعباس

ترخیص کالا از بندرعباس توسط کارگزار رسمی گمرک ایران و شرکت ترخیص کالا در بندرعباس و تهران و خرمشهر که واردات و صادرات کالای شما را در سریعترین زمان انجام میدهد.

ادامه مطلب »

ثبت سفارش و واردات کالا با کارت بازرگانی به صورت حق العمل کاری

تجارت ایمن با کارگزاری نورپور(دیبا ترخیص)

"ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید"

دیبا ترخیص در شبکه های اجتماعی
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.